Laat uw mensen groeien bij
Centrum de Horst

Privacyverklaring

Het doel van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is om iedereen te vrijwaren tegen misbruik van
persoonlijke informatie die via internet wordt verzameld. We leggen hierbij uit welke persoonsgegevens we gebruiken
en bewaren en waarom we dat doen. En de regels die we hanteren. Als er eventueel wijzigingen komen, worden ze
op deze pagina gepubliceerd.

Wat doet Centrum de Horst?
Vanaf 2004 faciliteert Centrum de Horst groepswerk op gebied van bewustwording en innerlijke ontwikkeling, in de
ruimste zin van het woord, door gepaste huisvesting te bieden aan trainers, coaches, leraren met hun leerlingen.
Hiervoor moet Centrum de Horst kunnen beschikken over die contactgegevens die het mogelijk maken rechtsgeldig te
kunnen factureren en overeenkomsten te sluiten.

Centrum de Horst bewaart uitsluitend contactgegevens zolang als ze nodig zijn voor bovenstaand doel en …

  • vraagt toestemming om ze te gebruiken als die toestemming vereist is.
  • geeft ze niet door aan derden tenzij door de wet verplicht.
  • zorgt dat ze niet door derden voor andere doeleinden worden gebruikt dan waarover is ingestemd.
  • beveiligt ze zodat niemand erbij kan en eist dat ook van degenen waarmee ze gedeeld moeten worden. Daartoe
    zijn verwerkersovereenkomsten gesloten. Bijvoorbeeld: ICT dienstverlener, website hosting, accountant, enz.
  • waarschuwt de betrokkenen per direct in geval van vermoedelijk misbruik.
  • geeft inzage, past aan of verwijdert ze als dat door betrokkene wordt gevraagd.

Website

De website heeft een contactformulier om te e-mailen. Je bent vrij te kiezen wat je invult. Ingevulde gegevens blijven
in een beveiligde omgeving en zijn niet toegankelijk voor onbevoegden. De website herkent technische meetgegevens
zoals IP-adressen en welke pagina’s worden bezocht. Dit is niet te herleiden naar de website bezoeker. Deze
privacyverklaring geldt niet voor websites die aan de website van Centrum de Horst gelinkt zijn.

Klachten

Als je een klacht hebt over onze werkwijze – de contactgegevens vind je op de website – en we komen er niet uit,
dan kun je terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Jan Bekkers en Anke Heinen